Percorso 2` Mezza Maratona di Ascoli Piceno - 28 ottobre 2018

โดย Alberto | 16 เมษายน 2018

ฉันได้ทำกิจกรรมไประยะทางรวม 21 km ในวันที่ April 16th 2018. ลองดูวีดิโอและรูปภาพของฉัน

ภาพถ่ายระหว่างการทำกิจกรรม

จุดเริ่มต้น

ทำกิจกรรมของคุณ ไปด้วยกัน

เปิดมิติการทำกิจกรรมใหม่ด้วยการเก็บภาพความทรงจำที่ดีที่สุดของคุณ ด้วย Relive ทั้ง Android และ iPhone พร้อมแล้ว!